อัตราต่อรอง ฟุตบอล ข้อมูลจากวงการบอล โดย www.coreball.com

 

ราคาพูลของสำนักพูลต่างประเทศ นำมาแปลเป็นอัตราต่อรองราคาแบบทั่วไป

ราคาพูลแปล คือ การนำราคาพูลจากสำนักพูลชื่อดัง ของต่างประเทศ ที่ได้เปิดราคาออกมาให้กับแฟนๆ เฉพาะกิจได้เชียร์กัน แล้วเราได้นำมาปรับเป็นอัตราต่อรองแบบของเรา เพื่อที่จะไว้เปรียบเทียบกับอัตราต่อรองของเราว่าเป็นอย่างไรเพื่อไว้ใช้ประกอบกับการเชียร์ต่อไป

สมมุติว่า ทีม A แข่งกับ ทีม B

เรตพูลเมืองนอกให้เท่ากัน 2.50 3.00 2.50 เป็นพูลแปลเท่ากับ ใครต่อรอง
เรตพูลเมืองนอก 2.20 3.20 2.50 เป็นพูลแปลเท่ากับ เสมอ A
เรตพูลเมืองนอก 2.10 3.10 2.70 เป็นพูลแปลเท่ากับ A ต่อ +10
เรตพูลเมืองนอก 2.05 - 1.90 ในทีมต่อ เป็นพูลแปลเท่ากับ A ต่อ ป-5 ถึง ป+10
เรตพูลเมืองนอก 1.90 - 1.65 ในทีมต่อ เป็นพูลแปลเท่ากับ A ต่อ .5-5 ถึง .5+10
เรตพูลเมืองนอก 1.65 - 1.45 ในทีมต่อ เป็นพูลแปลเท่ากับ A ต่อ .5+1-5 ถึง .5+1+10
เรตพูลเมืองนอก 1.45 - 1.30 ในทีมต่อ เป็นพูลแปลเท่ากับ A ต่อ 1-5 ถึง 1+10
เรตพูลเมืองนอก 1.30 - 1.25 ในทีมต่อ เป็นพูลแปลเท่ากับ A ต่อ 1+1.5-5 ถึง 1+1.5+10
เรตพูลเมืองนอก 1.25 - 1.10ในทีมต่อ เป็นพูลแปลเท่ากับ A ต่อ 1.5-5 ถึง 1.5+2+10

หมายเหตุ เรตราคาในทีมต่อ ถ้าต่อเท่ากันแต่เป็นพูลแปลไม่เท่ากัน เพราะว่าในเรตของทีมรองไม่เท่ากันนั่นเอง เช่น 1.30 3.80 6.00 กับ 1.30 4.00 7.00 หรืออาจจะมาจากกระแสในการเชียร์บอล และ เรตราคาพูลจากสำนักพูลชื่อดังจากต่างประเทศ ที่ได้นำมาแปลเป็นเรตอัตตราต่อรองของเรานั้น จะไม่มีแบบที่มาตรฐานที่แน่นอน
 


อัตราต่อรองฟุตบอล ข้อมูลจากวงการบอล

เรตอัตราต่อรองแบบ 20 ตังค์
+10 คือ อยู่ทีมต่อได้8 เสีย 11 อยู่ทีมรองได้ 10 เสีย 9
+5/4 หรือขาว คืออยู่ทีมต่อได้ 8 เสีย 10 อยู่ทีมรองได้ 10 เสีย 10
-10 คือ อยู่ทีมไหนก็ได้ 9 เสีย 10
-5/4 คือ อยู่ทีมต่อได้ 10 เสีย 10 อยู่ทีมรองได้ 8 เสีย 10

เรตอัตราต่อรองแบบ 5 ตังค์
-9 คือ อยู่ทีมไหนก็ได้ 9.75 เสียเต็ม
-8 คือ อยู่ทีมต่อได้เต็ม เสีย 9.25 อยู่ทีมรองได้ 8.75 เสียเต็ม
+9 คือ อยู่ทีมต่อได้8 เสียเต็ม อยู่ทีมรองได้ เสีย 8.25
ขาว คือ อยู่ทีมต่อได้8.75 เสียเต็ม อยู่ทีมรองได้ เต็ม เสีย 9.25

เรตอัตราต่อรองแบบ 10 ตังค์
-9 จะเปิดเป็น -9.5 คือ อยู่ทีมไหนก็ได้ 9.5 เสียเต็ม
-8 จะเปิดเป็น -8.5 คือ อยู่ทีมต่อได้เต็ม เสีย 9.5 อยู่ทีมรองได้ 8.5 เสียเต็ม
+9 จะเปิดเป็น +9.5 คือ อยู่ทีมต่อได้ได้ 7.5 เสียเต็ม อยู่ทีมรองได้ เต็ม เสีย 8.5
ขาว คือ อยู่ทีมต่อได้8.5 เสียเต็ม อยู่ทีมรองได้เต็ม เสีย 9.5

ที่มา : www.coreball.com